Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng

Nguyên quán Hùng mỹ - Chiêm Hoá - Tuyên Quang

Sinh 1959

Hi sinh 01/04/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng

  Nguyên quán Làng ngầu - Hùng mỹ - Chiêm Hoá - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng, nguyên quán Làng ngầu - Hùng mỹ - Chiêm Hoá - Tuyên Quang, sinh 1959, hi sinh 01/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hứa Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Phong - Xã Tiên Phong - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hứa Xuân Viên

  Nguyên quán Biên Đông - Lục Ngạn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hứa Xuân Viên, nguyên quán Biên Đông - Lục Ngạn - Hà Bắc hi sinh 06/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...