Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Xuân Viên

Nguyên quán Biên Đông - Lục Ngạn - Hà Bắc

Hi sinh 06/3/1968

Cấp bậc Hạ sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Xuân Viên

  Nguyên quán Biên Đông - Lục Ngạn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hứa Xuân Viên, nguyên quán Biên Đông - Lục Ngạn - Hà Bắc hi sinh 06/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hứa Xuân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Xuân Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng

  Nguyên quán Hùng mỹ - Chiêm Hoá - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hứa Xuân Hưng, nguyên quán Hùng mỹ - Chiêm Hoá - Tuyên Quang, sinh 1959, hi sinh 01/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Hứa

  Nguyên quán Phú lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Xuân Hứa, nguyên quán Phú lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...