Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng Định An

Nguyên quán Tây Ninh

Hi sinh 09/11/1978

Đơn vị C33

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Châu Thành - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Châu Thành - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Anh Định

  Nguyên quán Hải Thanh - Hải Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Anh Định, nguyên quán Hải Thanh - Hải Gia - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 02/03/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...