Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng

Nguyên quán Châu Thành - An Giang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Châu Thành - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Bảy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bảy Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lê Hùng

  Nguyên quán Tam Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Lê Hùng, nguyên quán Tam Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 31/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...