Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hữu Sĩ Xãi

Nguyên quán Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang

Sinh 1952

Hi sinh 24/04/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hữu Xãi

  Nguyên quán Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hữu Xãi, nguyên quán Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Xãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Xãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đăk Tô - Thị trấn Đắk Tô - Huyện Đắk Tô - Kon Tum
 4. Liệt sĩ AHLS Lê Hữu Hòe

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ AHLS Lê Hữu Hòe, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 15/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...