Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huệ Minh

Nguyên quán Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Hi sinh 11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huệ Minh

  Nguyên quán Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huệ Minh, nguyên quán Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huệ Minh

  Nguyên quán Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huệ Minh, nguyên quán Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huệ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huệ Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Minh Huệ

  Nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đặng Minh Huệ, nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1947, hi sinh 07/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...