Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huê

Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

Hi sinh 30/11/1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huê

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huê, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - An Giang hi sinh 30/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 4. Liệt sĩ LÝ Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LÝ Huê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...