Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Chi Tiết

Nguyên quán Đơn Châu - Trà Cú - Cửu Long

Hi sinh 05/06/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Chi Tiết

  Nguyên quán Đơn Châu - Trà Cú

  Liệt sĩ Hứa Chi Tiết, nguyên quán Đơn Châu - Trà Cú hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiết

  Nguyên quán Trọng Quang - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiết, nguyên quán Trọng Quang - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hứa Học Tam

  Nguyên quán Quận 5 - Tp Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Hứa Học Tam, nguyên quán Quận 5 - Tp Hồ Chí Minh, sinh 1957, hi sinh 25/09/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hứa QUang Đạo

  Nguyên quán Tân Hoà - Định Hoà - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hứa QUang Đạo, nguyên quán Tân Hoà - Định Hoà - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...