Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa QUang Đạo

Nguyên quán Tân Hoà - Định Hoà - Bắc Thái

Sinh 1947

Hi sinh 24/10/1970

Cấp bậc B1

Đơn vị C1 - D1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa QUang Đạo

  Nguyên quán Tân Hoà - Định Hoà - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hứa QUang Đạo, nguyên quán Tân Hoà - Định Hoà - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đồng Quang Đạo

  Nguyên quán Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đồng Quang Đạo, nguyên quán Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 05/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyên Quang Đạo

  Nguyên quán Phúc Hòa - Phúc Thọ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyên Quang Đạo, nguyên quán Phúc Hòa - Phúc Thọ - Hà Sơn Bình, sinh 1958, hi sinh 16/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Huy Đạo

  Nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Huy Đạo, nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá hi sinh 22/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...