Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Trần Sính

Nguyên quán Phú Cường - Ba Vì - Hà Sơn Bình

Sinh 1950

Hi sinh 27/02/1979

Cấp bậc U1 - Đại đội trưởng

Đơn vị C2 - D1 - E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sính

  Nguyên quán Đông Sơn - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sính, nguyên quán Đông Sơn - Yên Thế - Hà Bắc, sinh 1955, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phùng Ngọc Sính

  Nguyên quán Thanh Mỹ - sơn Tây - Hà Tây

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Sính, nguyên quán Thanh Mỹ - sơn Tây - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 14/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Quách Văn Sính

  Nguyên quán Nhật Tân - Tiên Lữ - Hưng Yên

  Liệt sĩ Quách Văn Sính, nguyên quán Nhật Tân - Tiên Lữ - Hưng Yên, sinh 1940, hi sinh 23/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hứa Chi Tiết

  Nguyên quán Đơn Châu - Trà Cú - Cửu Long

  Liệt sĩ Hứa Chi Tiết, nguyên quán Đơn Châu - Trà Cú - Cửu Long hi sinh 05/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...