Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Ai

Nguyên quán Nhật Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn

Sinh 1949

Hi sinh 25/04/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Ai

  Nguyên quán Nhật Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn Ai, nguyên quán Nhật Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn, sinh 1949, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Lành

  Nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn Lành, nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 8/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Trí

  Nguyên quán Tân Châu - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Hứa Văn Trí, nguyên quán Tân Châu - Phú Châu - An Giang hi sinh 11/08/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Tứ

  Nguyên quán Phù Sơn - Tuyên Hoá - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hứa Văn Tứ, nguyên quán Phù Sơn - Tuyên Hoá - Tuyên Quang, sinh 1947, hi sinh 16/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...