Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huệ

Hi sinh 8/1/1968

Cấp bậc Bảo vệ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

  Nguyên quán Xuân Khang - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Huệ, nguyên quán Xuân Khang - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hi sinh 19/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Huệ

  Nguyên quán Nam Dương - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Đặng Văn Huệ, nguyên quán Nam Dương - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1954, hi sinh 23/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đinh Đức Huệ

  Nguyên quán Gia Lập - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Đức Huệ, nguyên quán Gia Lập - Hoàng Long - Hà Nam Ninh, sinh 1960, hi sinh 24/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...