Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng Minh Tiến

Sinh 1954

Hi sinh 11/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng Minh Tiến

  Nguyên quán Khối4 - Khu 1 - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hùng Minh Tiến, nguyên quán Khối4 - Khu 1 - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hùng Minh Tiến

  Nguyên quán Khối4 - Khu 1 - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hùng Minh Tiến, nguyên quán Khối4 - Khu 1 - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tiến Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiến Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Prao - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hùng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...