Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng

Nguyên quán Tân Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

Hi sinh 30/11/1967

Đơn vị X 12

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Thái Bình hi sinh 17/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Miền Bắc, sinh 1950, hi sinh 31/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Bến Tre hi sinh 01/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...