Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng

Nguyên quán Thái Bình

Hi sinh 17/05/1905

Đơn vị Quân y sĩ C33 Tr.Bàng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Tân Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Tân Hưng - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Miền Bắc, sinh 1950, hi sinh 31/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán Bến Tre hi sinh 01/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...