Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hương Huệ

Nguyên quán An Thái - Phù Dực - Thái Bình

Đơn vị C1K1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hương Huệ

  Nguyên quán An Thái - Phù Dực - Thái Bình

  Liệt sĩ Hương Huệ, nguyên quán An Thái - Phù Dực - Thái Bình hi sinh 08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hương Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hương Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Chợ Gạo - Xã Long Bình Điền - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...