Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hương Thanh Hồng

Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

Hi sinh 20/02/1983

Đơn vị Mặt trận 479

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hương Thanh Hồng

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Hương Thanh Hồng, nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 20/02/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hương Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hương Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Hồng Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Văn tiến - Xã Văn Tiến - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Đào Thanh Hương

  Nguyên quán Xuân Phong - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đào Thanh Hương, nguyên quán Xuân Phong - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1962, hi sinh 14 - 05 - 1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...