Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hút Kết

Nguyên quán Campuchia

Sinh 1953

Hi sinh 20/10/1971

Đơn vị D18QK

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hút Kết

  Nguyên quán Khác

  Liệt sĩ Hút Kết, nguyên quán Khác, sinh 1953, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hút Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hút Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại KBang - Huyện KBang - Gia Lai
 4. Liệt sĩ Đ/C Hút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...