Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hữu Lập Phán

Nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hữu Lập Phán

  Nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hữu Lập Phán, nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Dục tú - Xã Dục Tú - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lập

  Nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lập, nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Hữu Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...