Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huương Văn Choáng

Nguyên quán Y Đinh - Sơn Đông - Hà Bắc

Sinh 1953

Hi sinh 26/03/1974

Đơn vị C11 D3 E28

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huương Văn Choáng

  Nguyên quán Y Đinh - Sơn Đông - Hà Bắc

  Liệt sĩ Huương Văn Choáng, nguyên quán Y Đinh - Sơn Đông - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 26/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Choáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Choáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Long Hồ - Xã Tân An Hội - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
 3. Liệt sĩ Hương Văn Choáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hương Văn Choáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đăk Tô - Thị trấn Đắk Tô - Huyện Đắk Tô - Kon Tum
 4. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...