Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huy Phước Thành

Sinh 1945

Hi sinh 10/09/1968

Đơn vị CT 50

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huy Phước Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huy Phước Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huy Phước Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huy Phước Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Thành Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Châu Thành - Xã Hòa Ân - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Mai Phước Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Phước Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...