Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huy Văn Được

Nguyên quán Ba Tri - Bến Tre

Sinh 1939

Hi sinh 21/3/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Huy Được

  Nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Huy Được, nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 07/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Huy Được

  Nguyên quán Xuân Phượng - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Huy Được, nguyên quán Xuân Phượng - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 02/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Huy Được

  Nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Huy Được, nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Huy Được

  Nguyên quán Xuân Phượng - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Huy Được, nguyên quán Xuân Phượng - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...