Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Cẩm Ky

Nguyên quán Ba Chúc - Tịnh Biên - An Giang

Hi sinh 13/04/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Cẩm Ky

  Nguyên quán Ba Chúc - Tịnh Biên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Cẩm Ky, nguyên quán Ba Chúc - Tịnh Biên - An Giang hi sinh 13/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Cẩm (Cản)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Cẩm (Cản), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đinh Hồng Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Cẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...