Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Chấn

Nguyên quán Đà Nẵng

Hi sinh 27/3/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Chấn

  Nguyên quán Lung Văn - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chấn, nguyên quán Lung Văn - Tân Lạc - Hà Sơn Bình hi sinh 07/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Minh Chấn

  Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Lê Minh Chấn, nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 25/09/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chấn

  Nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chấn, nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 21/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chấn

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chấn, nguyên quán Miền Bắc hi sinh 01/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...