Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé

Sinh 1955

Hi sinh 25/1/1979

Cấp bậc Bt

Đơn vị D1 - Lộc Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Dân

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long

  Liệt sĩ Huỳnh Công Dân, nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long hi sinh 30/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán An Giang hi sinh 28/06/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công Thái

  Nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thái, nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1949, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1916, hi sinh 01/08/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...