Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Dân

Nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long

Hi sinh 30/05/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Dân

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Dân, nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang hi sinh 30/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé, sinh 1955, hi sinh 25/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán An Giang hi sinh 28/06/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Thái

  Nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thái, nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1949, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...