Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

Nguyên quán An Giang

Hi sinh 28/06/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán An Giang hi sinh 28/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Lập

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Lập, nguyên quán Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé, sinh 1955, hi sinh 25/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Dân

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long

  Liệt sĩ Huỳnh Công Dân, nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long hi sinh 30/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...