Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Thái

Nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 15/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thái Sơn

  Nguyên quán Trung Quốc

  Liệt sĩ Huỳnh Thái Sơn, nguyên quán Trung Quốc, sinh 1923, hi sinh 5/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - SÔng Bé, sinh 1955, hi sinh 25/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công Dân

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long

  Liệt sĩ Huỳnh Công Dân, nguyên quán Vĩnh Kim - Cầu Ngang - Cửu Long hi sinh 30/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán An Giang hi sinh 28/06/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...