Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh

Nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang

Hi sinh 30/08/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh, nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang hi sinh 30/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huỳnh

  Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huỳnh, nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1957, hi sinh 22/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 02/06/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Vĩnh Phú - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 2/6/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...