Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải

Nguyên quán An Giang

Hi sinh 13/03/1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải, nguyên quán An Giang hi sinh 13/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải

  Nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải, nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 02/03/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải

  Nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải, nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 2/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Minh

  Nguyên quán Thị xã Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh, nguyên quán Thị xã Châu Đốc - An Giang, sinh 1929, hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...