Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Minh

Nguyên quán Thị xã Châu Đốc - An Giang

Sinh 1929

Hi sinh 10/10/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải, nguyên quán An Giang hi sinh 13/03/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Minh

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Minh, nguyên quán An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang hi sinh 02/08/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải, nguyên quán An Giang hi sinh 13/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...