Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thuận

Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 26/01/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thuận

  Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thuận, nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang hi sinh 26/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thuận

  Nguyên quán Tịnh A - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thuận, nguyên quán Tịnh A - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình, sinh 1948, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đào Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Đào Ngọc Huỳnh, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 14/04/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hiển

  Nguyên quán Hòa An - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hiển, nguyên quán Hòa An - Chợ Mới - An Giang hi sinh 09/07/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...