Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Phước Tín

Nguyên quán Núi Sập - Thoại Sơn - An Giang

Hi sinh 16/12/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Phước Tín

  Nguyên quán Núi Sập - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Phước Tín, nguyên quán Núi Sập - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 16/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tín

  Nguyên quán Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tín, nguyên quán Yên Thành - Nghệ Tĩnh, sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Lê Tín Đôn

  Nguyên quán Kiến An - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Lê Tín Đôn, nguyên quán Kiến An - Chợ Mới - An Giang hi sinh 19/07/1995, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tín

  Nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Lê Văn Tín, nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...