Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh

Nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang

Hi sinh 20/01/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh

  Nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh, nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang hi sinh 20/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Tây Ninh hi sinh 13/07/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/07/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...