Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Quốc Tùng

Nguyên quán Phú Hiệp - Phú Tân - An Giang

Hi sinh 11/09/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Tùng

  Nguyên quán Phú Hiệp - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Tùng, nguyên quán Phú Hiệp - Phú Tân - An Giang hi sinh 11/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh

  Nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh, nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang hi sinh 20/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Việt

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Việt, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang hi sinh 15/02/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh

  Nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Khánh, nguyên quán Tây Yên - An Biên - Kiên Giang hi sinh 20/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...