Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Quốc Việt

Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

Hi sinh 15/02/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Việt

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Việt, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang hi sinh 15/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Đỗ Quốc Việt

  Nguyên quán Kim Chung - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Việt, nguyên quán Kim Chung - Hưng Hà - Thái Bình hi sinh 20/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Dương Quốc Việt

  Nguyên quán Hòa An - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Dương Quốc Việt, nguyên quán Hòa An - Chợ Mới - An Giang hi sinh 18/03/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Quốc Việt

  Nguyên quán Nam Phương - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Việt, nguyên quán Nam Phương - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 05/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...