Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang

Hi sinh 09/04/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phu - An Giang hi sinh 9/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán Định Mỹ - Thoại SƠn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán Định Mỹ - Thoại SƠn - An Giang hi sinh 09/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Trương Tấn Đạt

  Nguyên quán Nghĩa Quang - Nghĩa Đàn - Nhệ An

  Liệt sĩ Trương Tấn Đạt, nguyên quán Nghĩa Quang - Nghĩa Đàn - Nhệ An, sinh 1949, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán Định Mỹ - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán Định Mỹ - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 9/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...