Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức

Nguyên quán Linh Sơn - Nghĩa Bình

Sinh 1959

Hi sinh 20/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn An

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn An, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 23/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang hi sinh 09/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc

  Nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc, nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang hi sinh 03/05/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lợi

  Nguyên quán Nhơn Mỹ - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lợi, nguyên quán Nhơn Mỹ - Chợ Mới - An Giang hi sinh 17/08/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...