Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc

Nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang

Hi sinh 03/05/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc

  Nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc, nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang hi sinh 3/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn An

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn An, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 23/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang hi sinh 09/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức

  Nguyên quán Linh Sơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức, nguyên quán Linh Sơn - Nghĩa Bình, sinh 1959, hi sinh 20/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...