Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lợi

Nguyên quán Nhơn Mỹ - Chợ Mới - An Giang

Hi sinh 17/08/1988

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lợi

  Nguyên quán Nhơn Mỹ - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lợi, nguyên quán Nhơn Mỹ - Chợ Mới - An Giang hi sinh 17/8/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lợi

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lợi, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Tú Tê - Bảy Núi - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Tú Tê - Bảy Núi - An Giang hi sinh 25/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Tú Tê - Bảy Núi - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Tú Tê - Bảy Núi - An Giang hi sinh 25/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...