Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn QUyên

Nguyên quán Bình Long - Sông Bé

Sinh 1955

Hi sinh 3/11/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn An

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn An, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 23/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Phú - An Giang hi sinh 09/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức

  Nguyên quán Linh Sơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức, nguyên quán Linh Sơn - Nghĩa Bình, sinh 1959, hi sinh 20/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc

  Nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Lạc, nguyên quán An Châu - Châu Thành - An Giang hi sinh 03/05/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...