Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thành Tích

Nguyên quán Quảng Nam - Đà Nẵng

Hi sinh 31/12/1965

Đơn vị C277 - K17

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Điểu Tích

  Nguyên quán Đồng Nai - Phước Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Điểu Tích, nguyên quán Đồng Nai - Phước Long - Sông Bé, sinh 1938, hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Điểu Tích (2)

  Nguyên quán Đồng Nai - Phước Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Điểu Tích (2), nguyên quán Đồng Nai - Phước Long - Sông Bé, sinh 1950, hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Tích (Tình)

  Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Ngô Văn Tích (Tình), nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...