Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Điệp

Nguyên quán Campuchia

Sinh 1954

Hi sinh 21/10/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình

  Nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình, nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang hi sinh 04/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Ca

  Nguyên quán Phú Hội - An Phú - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Ca, nguyên quán Phú Hội - An Phú - An Giang hi sinh 20/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải

  Nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải, nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 02/03/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...