Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hữu

Nguyên quán Bình Thạnh Tây - Kiến Văn - Đồng Tháp

Hi sinh 10/12/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hữu

  Nguyên quán Bình Thạnh Tây - Kiến Văn - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hữu, nguyên quán Bình Thạnh Tây - Kiến Văn - Đồng Tháp hi sinh 10/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu

  Nguyên quán Long Kiến - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu, nguyên quán Long Kiến - Chợ Mới - An Giang hi sinh 05/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu

  Nguyên quán Long Kiến - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu, nguyên quán Long Kiến - Chợ Mới - An Giang hi sinh 5/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình

  Nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình, nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang hi sinh 04/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...