Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Thủy

Nguyên quán Chi Lăng - Tịnh Biên - An Giang

Hi sinh 06/11/1988

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Thủy

  Nguyên quán Chi Lăng - Tịnh Biên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Thủy, nguyên quán Chi Lăng - Tịnh Biên - An Giang hi sinh 6/11/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Cầm Thanh Thủy

  Nguyên quán Xuân Trường - Thọ Xuân Thanh Hóa

  Liệt sĩ Cầm Thanh Thủy, nguyên quán Xuân Trường - Thọ Xuân Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 31/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vi Thanh Thủy

  Nguyên quán Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Vi Thanh Thủy, nguyên quán Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa, sinh 1957, hi sinh 03/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình

  Nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình, nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang hi sinh 04/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...