Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tươi

Hi sinh 06/01/2003

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/2003, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình

  Nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Bình, nguyên quán Vĩnh Mỹ - Châu Đốc - An Giang hi sinh 04/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Ca

  Nguyên quán Phú Hội - An Phú - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Ca, nguyên quán Phú Hội - An Phú - An Giang hi sinh 20/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Điệp

  Nguyên quán Campuchia

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Điệp, nguyên quán Campuchia, sinh 1954, hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...