Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh ThanhLong

Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh ThanhLong

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh ThanhLong, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chấn

  Nguyên quán Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Chấn, nguyên quán Đà Nẵng hi sinh 27/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Minh

  Nguyên quán Thị xã Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh, nguyên quán Thị xã Châu Đốc - An Giang, sinh 1929, hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...