Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Ù

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ AHLS Huỳnh Thị Chấu

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ AHLS Huỳnh Thị Chấu, nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương, sinh 1939, hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Ánh

  Nguyên quán Vĩnh Long

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Ánh, nguyên quán Vĩnh Long hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mưng

  Nguyên quán Long Thạch A - Châu Thành - Mỹ Tho

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mưng, nguyên quán Long Thạch A - Châu Thành - Mỹ Tho hi sinh 03/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...