Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tuấn

Nguyên quán Lộc An - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

Sinh 1943

Hi sinh 15/5/1969

Cấp bậc H1 - Ap

Đơn vị C15

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tuấn

  Nguyên quán Núi Sậ - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tuấn, nguyên quán Núi Sậ - Châu Thành - An Giang hi sinh 07/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tuấn

  Nguyên quán Núi Sậ - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tuấn, nguyên quán Núi Sậ - Châu Thành - An Giang hi sinh 7/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Thành Tuấn

  Nguyên quán Thái SƠn - Tịnh Biên - An Giang

  Liệt sĩ Thành Tuấn, nguyên quán Thái SƠn - Tịnh Biên - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Thành Tuấn

  Nguyên quán Thái SƠn - Tịnh Biên - An Giang

  Liệt sĩ Thành Tuấn, nguyên quán Thái SƠn - Tịnh Biên - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...