Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo

Nguyên quán Tây Ninh

Hi sinh 24/09/1978

Đơn vị Trinh sát Tây Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Bảo

  Nguyên quán Khánh Hòa - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Đặng Văn Bảo, nguyên quán Khánh Hòa - Phú Châu - An Giang hi sinh 10/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Văn Bảo

  Nguyên quán Đông Vinh - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Văn Bảo, nguyên quán Đông Vinh - Đông Sơn - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 17/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Mai Văn Bảo

  Nguyên quán Lệ Xá - Thuận Thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Mai Văn Bảo, nguyên quán Lệ Xá - Thuận Thành - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 11/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán Vân Phú - TP Việt Trì - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán Vân Phú - TP Việt Trì - Vĩnh Phú hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...